Referat af generalforsamlingen for Fredericia realskoles venner 2016

 

Tilstede var:    Glenn Overgaard Lauridsen

                             Mai Rørvig Ammitzbo

                             Jesper Elving

                             Michael Nørregaard

                             Pia Koch Larsen

                             Ketil Jeppe

                             Marian Devantier Danvad

Punkt 1, valg af dirigent blev Jesper Elving
 
Punkt 2, bestyrelsens beretning kan læses på skolens hjemmeside under vennerne
 
Punkt 3, Aflæggelse af regnskab. Regnskabet er godkendt af revisor. Der er i år en indtægt på 23.100,00 kroner, og udgifter for 42.764,22 kroner, det giver et underskud på 19.664,22 kroner.
 
Punkt 4, indkomne forslag: kontingent sættes op til 200 kroner om året .blev  vedtaget og træder i kræft fra næste opkrævelse
 
Punkt 5, Fastsættelse af kontingent for næste år blev til 200 kr. pr. familie
 
Punkt 6, valg af bestyrelse. :

Formand Glenn Overgaard Lauridsen blev genvalgt for 2 år

 

Kasserer Mai Rørvig Ammitzbo blev genvalgt for 2 år

 
Bestyrelses medlem Rikke Rødberg blev genvalgt for 2 år
 
Bestyrelsen indstiller Jesper Elving som 7. medlem i bestyrelsen for 2 år, som blev valgt ind.
 
Suppleant: Michael Nørregaard blev genvalgt for 2 år.

Suppleant: Pia Koch Larsen tiltræder som ny Suppleant

Punkt 7, Valg af revisor, Peter Gjerløff blev valgt som revisor

Punkt 8, Evt. Der blev talt om Vennerne evt. skulle have mobilePay.

Hvad kan der gøres for, at få de sidste familier på skolen til at støtte Vennerne med det årlige kontingent, da det ville kunne give Vennerne 33.600,00 kroner mere til børnene.