Foreningen                   

                     Fredericia Realskoles

                       Venner

         

Tilmeldingsblanket

 

Ønsker at blive medlem af VENNERNE

 

Navn               :

Adresse            :

Postnummer        :

Tlf. nr.            :

E-mail              :

Barn i klasse       :

Skolenr./debitornr.:

 

Årligt kontingent 200,00 kr.

 

___  BetalingsService.

         Skolen opkræver hvert år den 1. juni sammen med skolepengene

         (kan kun benyttes, hvis du betaler skolepengene via BS).

         Tilmelding er først gældende fra næste skoleår,

         benyt derfor gerne Netbank eller MobilePay i år.

 

___  Netbank.

         Reg.nr. 7248, kontonr. 000 111 4527.

         HUSK at oplyse navn på yngste elev, klasse og skolenummer.

 

___  MobilePay.

        Mobilnr. 30 74 52 85. HUSK at oplyse elevnavn, klasse og skolenr.

 

Dato        /         20_____

 

 

_______________________________________

Underskrift

 

Afleveres til klasselæreren, Vennernes postkasse ved lærerværelset eller på kontoret hos Mette.