Tilmeldingsblanket

Ønsker at blive medlem af VENNERNE

Navn :

Adresse :

Postnummer :

Tlf. nr. :

E-mail :

Navn på yngste elev

og klasse :

Kundenr. :

 

Årligt kontingent 200,00 kr.

___ BetalingsService

Skolen opkræver hvert år den 1. juni sammen med skolepengene

(kan kun benyttes, hvis du betaler skolepengene via BS).

Tilmelding er først gældende fra næste skoleår, benyt derfor gerne Netbank

eller MobilePay i år.

___ Netbank

Reg.nr. 0757, kontonr. 3230 798 124.

HUSK at oplyse navn på yngste elev, klasse og kundenr. / debitornr.

___ MobilePay

Mobilnr. 30 74 52 85.

HUSK at oplyse navn på yngste elev, klasse og kundenr. / debitornr.

Dato / 20_____

_______________________________________

Underskrift

Afleveres til klasselæreren, Vennernes postkasse ved lærerværelset eller

på kontoret hos Mette.